[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 311-313
[ English ] [ PDF ]
DOĞUŞTAN TİBİA EĞRİLİĞİ: OLGU SUNUMU
Erhan YILMAZ, Oktay BELHAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Doğuştan tibia eğriliği.

Doğuştan tibia eğriliği 140.000 canlı doğumda bir görülen nadir bir deformitedir. Deformite tibia ve/veya fibulanın eğriliğine bağlı olarak anterior/posterior ve medial/lateral olarak adlandırılmaktadır. Posterior eğrilik genellikle posteromedial yöndedir, daha nadir görülür ve kendiliğinden düzelme oranı daha yüksektir. Anterolateral eğrilik daha önemli bir deformitedir ve tibia psödoartrozuna yol açabilecek nitelikte kemik kırıklarına neden olabilmektedir.

Bu makalede, sağda posteromedial yönde doğuştan tibia eğriliği olan ve yaklaşık olarak 2 yıl takip edilen ve konservatif tedavi ile düzelen 3.5 yaşındaki erkek hasta literatürler gözden geçirilerek tartışıldı.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]