[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 315-322
[ English ] [ PDF ]
GEBELİK REHABİLİTASYONU
Ayhan KAMANLI, Fatma ÖZKURT ZENGİN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Gebelik, rehabilitasyon.

Gebelik; fizyolojik bir olay olmasına rağmen birçok sistemi, özellikle kas iskelet sistemini önemli ölçüde etkiler. Anneyi gebeliğe ve doğuma; fiziksel ve ruhsal yönden iyi hazırlamak, gebelik süresindeki, doğumdaki ve doğum sonrasındaki olumsuzlukları önler. Bireyin gereksinimlerine uygun düzenlenmiş, yakın takip edilen bir egzersiz programıyla bir yandan gebelik ve postpartum dönemler boyunca fiziksel uygunluk sürdürülürken öte yandan anne ve bebeğin güvenliği sağlanmış olur.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]