[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 013-018
[ English ] [ PDF ]
KOBAYLARDA TOPİKAL E VİTAMİNİNİN ULTRAVİYOLE B’YE KARŞI KORUYUCU ETKİSİ
Belkız UYAR, Yunus SARAL, Ahmet AYAR, İbrahim KÖKÇAM, Mustafa NAZIROĞLU, Şule YILMAZ
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Skin, Ultraviolet B, Lipid peroxide, Antioxidants,Vitamin E

Güneş ışınlarına bağlı deri hasarı kısmen oksidatif yollarla oluşur. Bu çalışmada bir antioksidan olan E vitamininin ultraviyole B (UVB) radyasyonundan sonra tek doz uygulanması ve UVB radyasyonundan önce 3 hafta uygulanması ile derideki antioksidan kapasiteyi nasıl etkilediğini araştırmayı amaçladık. Çalışmaya 56 adet albino kobay alındı. Tüm kobaylarda deri, karaciğer, plazma ve eritrositlerde, lipid peroksit (LPO), eritrosit ve deride süperoksit dismutaz (SOD), deri ve eritrositlerde glutatyon peroksidaz (GSHPx), eritrositlerde redükte glutatyon (GSH) çalışıldı. Genellikle UVB uygulaması ile LPO seviyelerinde anlamlı artış, SOD aktivitesinde azalma gözlenmiştir. Bu değerler topikal E vitamini uygulanması ile normal değerlerine dönmüştür. UVB radyasyonundan sonra tek doz topikal E vitamini asetat uygulamasının ve UVB radyasyonundan 3 hafta önce uygulanan topikal E vitamini asetat’ın UVB radyasyonun zararlı etkilerine karşı faydalı olduğu sonucuna vardık.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]