[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 133-136
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Adneksial Kitleyi Taklit Eden Nadir Bir Karın Ağrısı Nedeni: Vajende Yabancı Cisim
Mehmet Ruhi ONUR1, Mustafa YILDIZ2, Mehtap GÜRGER3, Şükrü GÜRBÜZ2, Salih Burçin KAVAK4
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalikları ve Doğum Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Vajina, yabancı cisim, dermoid kist, bilgisayarlı tomografi

Vajinal yabancı cisim, nedeni zor açıklanan uzun süreli, kötü kokulu vajinal akıntı ve kanamayla seyreden oldukça seyrek görülen bir durumdur. Literatürde daha çok çocuklarda tanımlanmış olan vajinal yabancı cisimler özellikle adneksial lokalizasyona yakın yerleşimli olduğu zaman bilgisayarlı tomografi (BT) gibi kesitsel görüntüleme yöntemlerinde yabancı cismin niteliğine bağlı olarak adneksial kitleleri taklit edebilirler. Bu olgu sunumunda acil servise karın ağrısı şikayeti ile başvuran ve BT'de adneksiyal kitle ön tanısı olan bir erişkin vajinal yabancı cisim olgusu tartışıldı.

Hastanemiz acil servisine 2 günden beri devam eden karın ağrısı, bulantı, kusma ve idrar yaparken yanma şikayetleri ile başvuran 68 yaşındaki kadın hastanın acil serviste karın ağrısı şikayetinin artması üzerine yapılan abdomen BT tetkikinde sol adneksial lokalizasyonda 4.5 x 5 cm boyutlarında, duvarı hiperdens (kalsifiye), içerisinde yağ dokusu ve kalsifikasyonlar bulunan, yuvarlak şekilli, solid lezyon izlendi. İzlenen bu görünüm dermoid kist lehine yorumlandı. Hastaya yapılan jinekolojik muayene sonucu vajina sol superolateral forniksten 5 cm çapında yabancı cisim (plastik top) çıkarıldı.

Vajinal yabancı cisim tanısı olan hastalar acil servise karın ağrısı gibi çeşitli semptomlar ile başvurabilir ve yabancı cisimler BT' de adneksial kitleleri taklit edebilirler. Karın ağrısı ve eşlik eden diğer bulgularla başvuran hastalarda vajinal yabancı cisimlerin varlığı gözönünde bulundurulmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]