[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 125-131
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Halı Sahada Futbol Oynayanların Yaralanma Durumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Mikail TEL
Fırat Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Halı saha, futbol, futbol ve yaralanma

Futbol, Dünya'da en fazla ilgi duyulan bir spor dalıdır. Milyonlarla ifade edilecek sayıda bireyler bu spor branşını aktif olarak yapmaktadırlar. Tüm spor branşlarında olduğu gibi halı sahalarda ki futbol oyununda da bazı yaralanmalar görülmektedir. Araştırmanın amacı da halı sahalarda futbol oynayan bireylerin yaş, spor yapma, sağlıklı yaşam ve yaralanma durumları incelenmiştir. Bu araştırma, Elazığ ilinde halı sahada futbol oynayan 130 kişiye anket uygulanmak suretiyle yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS programından faydalanılmıştır.

Halı sahaya devam edenlerin %63.1' nin 30 yaş altı olduğu belirlenmiştir. Sağlık yönünden kendilerini iyi hissettikleri ayrıca sigara ve alkol kullanma oranlarının düşük olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılanların %51.5' nin aktif olarak spor yaptıkları, %23.3' nun ise halen yapmaya devam ettikleri görülmüştür. Araştırmada futbol öncesi ısınma hareketlerini yapmayanların ve yetersiz ısınma yapanların oranı yüksek görülmüştür. Araştırmaya katılanların %59.2' nin 1-2 kez yaralandıklarını, yaralandıkları bölgenin ise alt ektremiteler de görüldüğü, yaralanmalarına konulan teşhisinde burkulma, ezilme-şişme ve çekme olduğu belirlenmiştir. Yaralanma nedenleri arasında rakip sporcu, yetersiz ısınma ve zemin yüksek oranlarda olduğu görülmüştür. Önceden spor yapan bireylerin, spor yapmayan bireylere göre daha yüksek oranlarda ısınma hareketi yaptıkları belirlenmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]