[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 019-024
[ English ] [ PDF ]
KARBONTETRAKLORÜRLE HEPATİK YETMEZLİK OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDAKİ BEYİN ÖDEMİNİN ELEKTRON MİKROSKOBİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Leyla CANPOLAT, AYSEL KÜKNER, GIYASETTİN BAYDAŞ, Candan ÖZOĞUL, Mustafa NAZİROĞLU, Enver OZAN
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Beyin, Karbontetraklorür, Mikroskopi

Karaciğer yetmezliğin en büyük komplikasyonu beyin ödemidir ve hasta ölümlerinin büyük bir yüzdesinden sorumludur. Bu çalışmada, karaciğer yetmezliğine bağlı olarak, beyin dokusunun elektron mikroskobik yapısı incelenmiştir.

Karbontetraklorüre bağlı karaciğer yetmezliğinde, sıçan beyin dokusunda sıvının aşırı birikimini açıkca gözlemledik. Astrositlerin perivasküler uzantılarının sitoplazmasında görülen şişkinlikler belirlendi. Beyinin diğer hücresel bileşenleri normal morfolojiye sahipti. Kapiller endotel hücrelerinin bazal laminaları kalınlaşmıştı. Beyin ödeminin histolojik olarak kanıtı olan, sıvı birikimi ve astrositlerin şişmesi bu modelde gözlendi.

Astrosit alanlarının ödemli olduğu görüldü. Endotel hücrelerinin bazal laminası kalınlaşmıştı. Bazı miyelinli lifler dejeneratif değişiklikler gösterdi. Bu bulgular hepatik yetmezlikte, beyinde ödemin gelişimini destekler. Astrositlerin zedelenmesi veya işlevlerinin kaybolması, hepatik ensefalopatinin patogenezisinin ortaya çıkmasına neden olabilir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]