[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 137-140
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Renal Liposarkom: Olgu Sunumu
Nusret AKPOLAT1, Enver ÖZDEMİR2, Bilge AYDIN TÜRK2, Ruhi ONUR2, Selami SERHATLIOĞLU3
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: liposarcoma, kidney, retroperitoneum

Liposarkom, böbreğin nadir görülen malign mezanşimal tümörlerindendir. Malign böbrek tümörlerinin %1'in den azını oluşturur. Olgumuz 73 yaşında künt vasıfta göğüs ağrısıyla başvuran bir erkek hasta idi. Üst batın manyetik rezonans görüntüleme tekniği ile sol böbrek orta kutupta yerleşmiş yaklaşık 15 cm büyüklüğünde bir kitle tespit edildi ve hastaya radikal nefrektomi ameliyatı uygulandı. Makroskopik inceleme böbreğin alt kutbunda 18X12X11 cm büyüklüğünde etraf dokudan kısmen ayırt edilebilen bir tümör olduğunu gösteriyordu. Kesit yüzeyi kirli sarı renkte idi ve nekrotik bölgelerle birlikte olan nodüler görüntüsü vardı. Mikroskopik incelemede belirgin nükleer atipi içeren adipositler ve multivakuoler lipoblastlar nedeniyle, hastaya iyi differansiye renal liposarkom teşhisi kondu. Neoplastik olmayan bölgelerde ise xanthogranulomatous enflammasyon alanları vardı. Ameliyattan dört ay sonra hastada lokal nüks tespit edildi. Nadir rastlanan bir olgu olması nedeniyle bulgular literatür eşliğinde tartışıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]