[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-030
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Oklu Kirpi (Hystrix cristata) Trigeminal Gangliyon' unda Calbindin-D28k'nın İmmunohistokimyasal Lokalizasyonu
Meryem KARAN
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Calbindin-D28k,immunohistochemistry, porcupine, trigeminal ganglion

Oklu kirpi (Hystrix cristata) trigeminal gangliyonunda histolojik olarak ışık mikroskopik yapı, immunohistokimyasal olarak ise calbindin-D28k'nın varlığı ve dağılımı araştırıldı. Çok sayıda calbindin-pozitif nöron gangliyona dağılmıştı. Pozitif hücrelerin hepsi büyük ve orta hacimliydi. Küçük gangliyon nöronları boyanmadı. Küçük, orta ve büyük hacimli olmak üzere 3 tip nöron vardı. Nöronların çoğu küçük satellit hücrelerle kuşatılmıştı. Satellit hücrelerin şekli polimorfal ve poligonaldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]