[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 047-052
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kurtta Fırsatçı Deri Myiazisi Üzerine Bir Olgu Sunumu
Servet KILIÇ, Sami ÜNSALDI
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Wolf, wound, myiasis, treatment

Kliniğimize yaklaşık olarak 9 aylık bir kurt yaralanma, kaşeksi, bitkinlik ve koordinasyon bozukluğu gibi şikayetlerle sunulmuştur. Hayvanın sağ kulağının içi ve çevresi ile aynı tarafın baş ve boyun kısımlarında myiasisle yaygın şekilde komplike olmuş çok sayıda kötü kokulu ve akıntılı yara saptanmıştır. Olguda kötü kokulu otitis eksterna ve pedal reflex gibi belirtiler de gözlemlenmiştir. Yapılan radyografik değerlendirmede silah yaralanması belirtisine rastlanılmamıştır. Kılar tıraş edilip bölgenin temizliği yapıldıktan sonra yarada gözlenen larvalar bir pens yardımıyla uzaklaştırılmıştır. Derinde yer alanlar %10'luk ether'd iodophorme solüsyonu yaraya dökülerek uzaklaştırılmaya çalışılmıştır. Tüm yara bölgesine antibiyotikli merhem uygulanmış ve boyun kısmı pansuman altında korunmuştur. Otitis eksterna, günde iki kez 4'er damla güçlendirilmiş antibiyotik uygulaması yapılarak sağaltılmaya çalışılmıştır. Bir hafta süreyle parenteral antibiyotik ve vitamin B uygulamaları yapılmıştır. Hayvan yemeye başlayana kadar sıvı uygulamasına devam edilmiştir. Hayvanının 3 gün içinde kendi kendine yemeye başladığı, bir hafta içinde ayakları üzerinde durmayı başardığı ve 20 gün içinde ise koşabildiği görülmüştür. İki ay içinde avlama gücüne ulaşan olgu ilk bulunduğu yerde bırakılmıştır. Sonuç olarak, mevcut olgu sunumunda yaralı vahşi kurtların hızlı ve etkili sağaltımlarının yapılmaması durumunda ölümle sonuçlanabilen yüksek miyazis riski taşıdığı kanısına varılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]