[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 053-060
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
Akın KIRBAŞ1, Haydar ÖZDEMİR2
1Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Kırım Kongo Kanamalı Ateş Virüsü, kene

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Bunyaviridae ailesinin Nairovirüs cinsine ait Kırım Kongo Kanamalı Ateş Virüsü (KKKAV)'nün neden olduğu kenelerle bulaşan zoonotik bir hastalıktır. KKKA, ilk kez 1940'ların ortasında Kırım'da tarım çalışanları arasında büyük bir salgın sırasında tanımlanmıştır. Hastalık bugün Asya, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın çoğu bölgesinde sporadik olarak meydana gelmekte ve yaklaşık %30 ölüm oranıyla sonuçlanmaktadır. Enfeksiyon insanlara Hyalomma soyuna ait kenelerin ısırması veya viremik sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlara ya da insana ait kan, vücut sıvıları veya sekresyonları ile temas sonucu bulaşmaktadır. Türkiye'de ilk kez 2002 yılında Tokat yöresindeki KKKA epidemisi sırasında tanımlanmıştır. Bu derlemede, KKKA hastalığının etiyoloji, epidemiyoloji, patogenezi, klinik bulguları, tanı, tedavi, korunma ve kontrol yöntemleri üzerinde durulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]