[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-020
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Statinlerin Testiküler İskemi Reperfüzyon ile Oluşturulan Histopatolojik Hasar Üzerine Etkileri
Zehra KURÇER1, Günnur ÖZBAKIŞ-DENGİZ1, Füsun BABA2, Zekiye Nur BANOĞLU1
1Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Zonguldak, TÜRKİYE
2Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Konya, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Simvastatin, pravastatin, atorvastatin, ischemia-reperfusion injury, testis

Amaç: Testiküler torsiyon infertiliteye neden olabilen yaygın bir sendromdur. Bu çalışma farklı farmakolojik özelliklere sahip statinlerin, testiküler torsiyon/detorsiyonu yansıtan bir model olan testiküler iskemi/reperfüzyon (IR) hasarı modelinde, tek dozlarının histopatolojik etkilerini değerlendirmek için planlandı.

Gereç ve Yöntem: Sıçanlar operasyondan önce intraperitonal (i.p.) tiyopental sodyum (50 mg/kg) ile anestezi edildi. Sıçanların sol testiküler arter ve venleri 1 saat süreyle oklüze edildikten sonra, 24 saat reperfüze edildi. Histolojik değerlendirme için orşiektomi yapıldı. Simvastatin (5 mg/kg, i.p.), pravastatin (5 mg/kg, i.p.), atorvastatin (10 mg/kg, i.p.) veya çözücü (% 10 dimethilsülfoksit) reperfüzyondan önce uygulanıldı.

Bulgular: IR sol testislerde belirgin histopatolojik hasara neden oldu. IR grubunun ortalama Johnsen skoru sham grubundan daha düşüktü (p=0.001). Simvastatinle tedavi edilmiş testislerin skoru sham grubundan daha düşük (p=0.001), fakat IR grubundan daha yüksek bulundu (p=0.004). Atorvastatin ve pravastatin tedavileri ortalama Johnsen skorunu değiştirmedi.

Sonuç: Bu çalışma, IR ile oluşturulan histopatolojik hasarı, tek doz uygulanan simvastatin tedavisinin azalttığını; tek doz atorvastatin ve pravastatin tedavilerinin ise değiştirmediğini göstermektedir. Sonuç olarak, statinlerin sergilemiş olduğu bu farklı etkilerin, onların farklı kimyasal ve farmakolojik özelliklerine bağlı olabileceğini düşünmekteyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]