[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 125-130
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kısraklarda Yavru Zarlarının Atılamamasının Sebepleri ve Tedavisi
Yaşar AKAR
Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Sivas, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Yavru zarlarının atılamaması, sebep, tedavi, kısrak

Yavru zarlarının atılamaması, kısrakların doğum sonrası problemlerinden biri olarak kabul edilir. Doğum sonrası üç saat içinde zarların tümü atılamamış ise, yavru zarlarının atılamaması olarak tanımlanmaktadır. Kısraklarda yavru zarlarının atılamama oranı %2-15 arasında değişmektedir. Yavru zarlarının atılamaması, doğum sonrası düşük oksitosin ve kalsiyum seviyesi, uterus durgunluğu, yavru zarlarının yangısı, histolojik bozukluklar ve güç doğum ile ilişkilidir. Yavru zarlarının atılamaması ile ilişkili komplikasyonlar; akut metritis, endometritis, fertilitide azalma, endotoksemi, septisemi, laminitis ve hatta ölüm olabilmektedir. Koruyucu tedavi (antibiyotik, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, sıvı gibi), oksitosin tedavisi, korioallontoik boşluğa sıvı verilmesi, göbek kordonu arterleri yoluyla kollegenaz verilmesi ve zarların elle uzaklaştırılması şeklinde farklı tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Bu derlemede, son literatürler ışığında kısraklarda yavru zarlarının atılamamasının sebepleri ve tedavisi değerlendirildi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]