[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 192-202
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Türk Tarihinde Atlı Oyunlar
Abdullah ÖZEN1, Sebahattin DEVECİOĞLU2, Rahşan ÖZEN1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi Deontoloji ve Etik Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Atlı oyunlar, atlı sporlar, Türk folkloru, Türk kültürü

Türk tarihinde, gündelik yaşamın en vazgeçilmez unsurlarından bir olan at, önemli bir sosyal ve kültürel birikim oluşmasına, bu birikimin doğal sonucu olarak ise at kültürüne dayalı sportif aktivitelerin doğmasına zemin hazırlamıştır. At yetiştiricisi, avcı çoban olarak varlıklarının devamı için binicilikte ve okçulukta özel beceriler gösteren Orta Asya Türkleri, sadece tarih olaylarında boy göstermekle kalmayıp sportif faaliyetlerin ilk formlarını da oldukça erken dönemde geliştirmişlerdir.

Bu çalışmanın amacı, Türk folklor tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olan binicilik faaliyetlerini, bunların ortaya çıkış sebeplerini, uygulama biçimlerini, toplumda yerine getirdiği fonksiyonları ve tarihsel süreçte bu fonksiyonlarda meydana gelen değişimleri incelemek ve atlı oyunların bugün uygulanan şekillerinde, Türk folklorunun katkılarını ortaya koymaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]