[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-012
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dişi ve Erkek Keklik (Alectoris chukar) Üropigial Bezinin Histolojik ve Histokimyasal Özellikleri
Öznur ÖNAL, Seval TÜRK, Kenan ÇINAR
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Isparta, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Histolojik yapı, keklik, mukosubstans, üropigial bez

Bu çalışmada dişi ve erkek keklik (Alectoris chukar) üropigial bezinin histolojik ve histokimyasal yapısının belirlenmesi amaçlandı. Bu amaçla dörder adet erişkin dişi ve erkek keklikten alınan bez örnekleri materyal olarak kullanıldı. Dişi ve erkek bireylere ait bezler arasında histolojik yönden belirgin bir farklılığın olmadığı, sadece erkek bireylerde bezin duvar kalınlığının dişilerdekine nazaran daha ince yapıda olduğu belirlendi. Ayrıca histokimyasal uygulamaları sonucunda dişi üropigial bezinde karboksilatlı mukosubstansın, erkek üropigial bezinde ise nötral mukosubstansın yoğun bulunduğu saptandı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]