[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 115-121
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Süt Emen Buzağıların Rumen Asidozu (Pansentrinken/Pansentrinker Nedeniyle Buzağılarda Oluşan Rumen Asidozu)
Yusuf GÜL, Mustafa İSSİ
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Rumen asidozu, rumende içecek birikimi, buzağı

Bu derlemede, pratisyen veteriner hekimler ve araştırmacılara yönelik olarak süt emen buzağılardaki rumen asidozunun formları, etiyoloji, patogenez, klinik semptomlar, tanı, prognoz, tedavi ve profilaksisi konusunda güncel bilgiler verilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]