[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 069-073
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Major Depressif Hastalarda Kısa Süreli Depresyon Tedavisinin Serum Nesfatin-1, Nitrik Oksit ve Grelin Düzeylerine Etkileri
Sermin ALGÜL1, Fazilet ERMAN2, Bilge KARA3, Murat KARA4, Orhan ERMAN5
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Elazığ Sağlık Yüksekokulu Elazığ, TÜRKİYE
3Harput Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genetik Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
5Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Nesfatin-1, NO, ghrelin, majör depresif bozukluk, venlafaksin

Amaç: Son zamanlarda yapılan çalışmalar majör depresif bozukluğu (MDB) olan hastalarda nesfatin-1, nitrik oksit (NO) ve ghrelin hormonlarının önemli etkilere sahip olduğunu göstermiştir. MDB tedavisinin etkinliğinde nesfatin-1, nitrik oksit ve ghrelinin olası rollerini anlamak için depresif hastalarda bu parametrelerin kısa ve uzun dönem venlafaksin tedavisindeki etkileri değerlendirilmelidir.

Gereç ve Yöntem: Toplam 60 kişi (20 MDB hastası, 40 sağlıklı kontrol) çalışmaya dahil edildi. Venlafaksin (3 ay boyunca günde 225 mg) hastalara verildi. Açlık kan örnekleri çalışmanın başlangıcında ve 3 ayın sonunda alındı. Biyokimyasal parametreler, serum nesfatin-1, nitrik oksit ve ghrelin düzeyleri analiz edildi.

Bulgular: Üç aylık tedavi sonunda hastaların prognozu HAM-D ölçeği ile değerlendirildi, 36.6±1 den 15.9±0.6 (P=0.04)'e doğru iyileşmeler gözlendi. MDB hastalarında tedavi sonrasında nesfatin-1 (P=0.001) ve ghrelin (P=0.001) düzeyleri anlamlı oranda azalırken, nitrik oksit düzeyi (P=0.04) anlamlı oranda artmıştır.

Sonuç: Venlafaksin tedavi sonrasında HAM-D ölçeğindeki ilerlemeye ek olarak nesfatin-1'in azalarak nitrik oksitin ise artarak normal değerlere doğru düzelmesi tedavi cevabının değerlendirilmesinde önemli bir kriter olabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]