[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 169-172
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sığırlarda Servikal Bölgede Lipom: İki Olgu
Elif DOĞAN, Mahir KAYA, Zafer OKUMUŞ
Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Erzurum, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Subkutan lipom, sığır, ultrasonografi

Bu olgu sunumunda 2 yaşlı, dişi Holştayn ırkı ve 8 yaşlı, dişi, İsviçre esmeri ırkı sığırda servikal bölgede görülen lipom olgularının tanımlanması amaçlandı. İlk olguda lipom servikal bölgenin her iki tarafında solda; 10x9.5 cm, sağda; 8x5 cm boyutlarında, ikinci olguda ise sol servikal bölgede 38.7 cm uzunluğunda ve 14 cm çapında olacak şekilde subkutan olarak yerleşimliydi. Şirurjikal olarak uzaklaştırılan kitlelerin histopatolojik incelemesinde basit lipom tanısı konuldu. Sonuç olarak, sunulan olgularda klinik bulguya neden olmasa da basit lipom olguları küçük bir yumru şeklinde başlar ve giderek büyüme göstererek travmaya açık hale gelir. Ultrasonografik muayenenin sıklıkla görülen enjeksiyon kökenli apseler ile solid yapıların birbirinden ayırt edilmesine katkı sağlayabileceği gibi az rastlanılsa da ultrasonografik bulguların subkutan lipom tanısında göz ardı edilmemesi gerektiği düşünülmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]