[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 077-079
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akut Lenfoblastik Lösemi'li Genç Bir Hastada Retina ve Optik Disk Infiltrasyonu
Adnan AKSOY, Murat ASLANKURT, Lokman ASLAN, Gökhan ÖZDEMİR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Kliniği Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Akut lenfoblastik lösemi, retina, optik disk

Biz bu olgu çalışmasında kemoterapiyle regrese olmuş genç bir Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastasında oküler tutuluma dikkat çekmek istedik. 16 yaşındaki bayan hasta bir aydır sağ gözde görme azlığı şikayetiyle polikliniğe başvurdu. Hasta, ALL tanısını 4 yıl önce almıştı ve son bir yıldır remisyondaydı. Sağ gözde görme 2 metreden parmak sayma seviyesindeydi. Sol gözün görmesi tamdı. Göz bulguları yapılan araştırmalar ve hasta hikayesiyle ALL metastazı olarak değerlendirildi. Tekrar başlanan kemoterapi tedavisinden birkaç gün sonra görme keskinliği snellen eşeliyle 2/10 olarak tesbit edildi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]