[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 117-122
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kitosan ve Bazı Esansiyel Yağların (Kekik, Karanfil ve Biberiye) Tek Başlarına ve Kombine Halde Çiğ Köftede Salmonella Typhimurium Üzerine Etkileri
Hüsnü Şahan GÜRAN1, Gülsüm ÖKSÜZTEPE2
1Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Diyarbakır, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kitosan, esansiyel yağlar, Salmonella, inaktivasyon, çiğ köfte

Bu araştırma, kitosan ve bazı esansiyal yağların çiğ köftede Salmonella Typhimurium bakterisinin inaktivasyonu üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Bu amaçla Salmonella Typhimurium ile kontamine edilen çiğ köfte; C (kontrol), I. grup (250 mg/kg kekik), II. grup (250 mg/kg karanfil), III. grup (250 mg/kg biberiye), IV. grup (500 mg/kg kitosan), V. grup (500 mg/kg kitosan + 250 mg/kg kekik), VI. grup (500 mg/kg kitosan + 250 mg/kg karanfil) ve VII. grup (500 mg/kg kitosan + 250 mg/kg biberiye) olmak üzere 8 gruba ayrıldı. 4±1 °C’de 24 saat muhafaza edilen gruplar, muhafazanın 0., 3., 6., 12. ve 24. saatlerinde Salmonella Typhimurium, pH ve su aktivitesi (aw) yönünden analiz edildi. Muhafaza sonunda (24. saat) en fazla patojen azalması V. grupta (1.60 log10 CFU/g) tespit edilirken I., II., III., IV., VI. ve VII. gruplarda ise sırasıyla 0.57, 0.55, 0.54, 0.88, 0.58 ve 0.68 log10 CFU/g olarak tespit edildi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]