[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 139-141
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Intoxication of Vitamin D Causing Hypercalcemia: A Case Report
Kader UĞUR1, Hakan ARTAŞ2, Mehmet BALİN3, Esra AYKUT4, Selçuk DEMİRCAN4, Bedrettin ORHAN4, Nevzat GÖZEL4
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Vitamin D intoxication, hypercalcemia

Vitamin D is a prohormone which dissolves in the oil, and can be produced in the body with adequate sunlight exposure or consumed in food or supplements. Today Vitamin D deficiency may be observed as pandemic. The reason of this deficiency is the lack of sun exposure. Vitamin D intoxication causes hypercalcemia independent of parathyroid hormone. In this paper we presented a case of vitamin D intoxication patient who admitted to our clinic with severe hypercalcemia.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]