[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 187-189
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Death of Two Children in a Vehicle due to Heatstroke: A Case Report
Uğur ÇOM1, Burak GÜMÜŞ2, Cumali ALAN3
1Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Çorum, TÜRKİYE
2Hitit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Çorum, TÜRKİYE
3Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Erzincan, TÜRKİYE
Keywords: Heatstroke, death, accidents

Cases of heatstrokeareusuallyseen in hot areassuch as thedesert, but can be also seen in cities affected by theheatwave. In this presentation, we aimed to investigate the deaths of children under 5 years of age due to heatstroke, scene testimony, witness statements and autopsy findings.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]