[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 253-259
[ Turkish ] [ PDF ]
Ocular Pharmacology and Therapeutics (Section II)
Emine ÜNSALDI
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Ocular pharmacology, therapeutics

The use of some therapeutics in the treatment of ocular diseases was reviewed in this paper.

[ Turkish ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]