[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 079-081
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
LIPOMA IN ABDOMINAL REGION OF A BUDGERIGAR (MELOPSITTACUS UNDULATUS)
Mine YAMAN1, İhsan YAMAN2, İbrahim CANPOLAT3
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksekokulu, Elazığ – TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Keywords: Lipoma, budgerigar

In this study, a soft mass measuring 3.5 x 3 x 2.5 cm was observed under the skin of abdominal region in a 2-year-old Budgerigar. It was extirpated surgically. Histopathologic insize examination revealed that it was a simple lipoma.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]