[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 185-187
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
The Light Microscopical Structure of Testes in the Adult Squirrels (Sciurus vulgaris)
Meryem KARAN1, Sema TİMURKAAN2, Ali AYDIN1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Keywords: Squirrel, Testis, Histology

In this study the light microscopic aspect of the adult squirrel testes were investigated. For this purpose, four adult squirrels were used. Testes were surrounded by tunica albuginea. In the subcapsular area there were blood vessels. The seminiferous tubules formed heterogenous groups. There were germ cells and Sertoli cells in the walls of the tubules. There were Leydig cells around the capillaries in the interstitial connective tissue between the tubules.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]