[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 137-140
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Immune Thrombocytopenic Purpura Following Varicella: A Case Report
Kaan DEMİRÖREN1, Saadet DEMİRÖREN2, Mustafa AYDIN1
1Çağrı Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Elazığ-TÜRKİYE
2Sarahatun Doğumevi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Elazığ-TÜRKİYE
Keywords: İmmune thrombocytopenic purpura, varicella, thrombocytopenia

Hematological complications of varicella infection are rarely seen. In this case report, six-year-old male child presented generalized petechiae and purpuric lesions by the eight day of the illness seemed to be improving.Thrombocyte count was 900/mm³, prothrombin time, partial thromboplastin time, direct Coombs and other blood tests were found normal. Thrombocytes were seen rare and one by one in the peripheric smear. The diagnosis of the patient was considered as immune thrombocytopenic purpura following varicella. Thrombocyte count was increased to 130000/mm³ by the day of second dose intravenous immunoglobulin therapy and increased day by day. No decrease was seen during the six months follow up of the case. As a consequence, immune thrombocytopenic purpura can be seen as a complication after a varicella infection and it responds to intravenous immunoglobulin therapy very well and rapidly.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]