[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 125-128
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Penicillin Resistance of Streptococcus Pneumoniae Strains Isolated From Clinic Specimens
Aziz Ramazan DİLEK, Ebru KORKMAZ, Mustafa YILMAZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Keywords: Streptococcus pneumoniae, penicillin resistancei, E-test, disc diffusionn test

The penicillin resistance of 30 Streptococcus pneumoniae strains which isolated from specimens that have been accepted to Microbiology and Clinical Microbiology Laboratory of Fırat Medical Center, were tested by using oxacillin(1g) screening test. Penicillin, ceftriaxon and cefotaxim susceptibilities of oxacillin resistant strains were determined by E test method. Erytromycin, azitromycin and cloramphenicol susceptibilities of oxacillin resistant strains were determined by disc diffusion technique. CLS guidelines were used for determination of resistant strains. There were no resistance strains against ceftriaxon and cefotaxim.7 strains were resistant against oxacillin by using disc diffusion technique. 7 strains which were resistant against oxacillin by using disc diffusion technique were mild resistant against penicillin by using E test method. 2 strains which were resistant against Penicillin were resistant against erytromycin.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]