[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 4, Sayfa(lar) 233-235
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bilateral Subdiaphragmatic Hydatid Cyst: X-Ray, Ultrasound, and Computed Tomography Findings
Mustafa KOÇ, Hanefi YILDIRIM
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Hydatid Cyst, subdiaphragmatic, X-ray, ultrasound, computed tomography

Hydatid cyst is a parasitic infection. Hydatid disease presents as hydatid cysts primarily in the liver and lungs. Although hydatid cysts may be asymptomatic for many years, they may be symptomatic due to rupture and pyogenic infection. In this report, we aimed to present X-ray, ultrasound, computed tomography findings of an asymptomatic bilateral subdiaphragmatic hydatid cyst that is not described before in this localizations.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]