[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 6, Sayfa(lar) 363-368
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ulcerative Pyoderma Gangrenosum and CIDP Associated with Chronic Renal Failure: a Case Report and Review of The Literature
Suleyman Serdar KOCA1, Ahmet IŞIK1, Hüseyin ÇELİKER2, Metin ÖZGEN1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Böbrek yetmezliği, etanersept, kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati, piyoderma gangrenosum

Pyoderma gangrenosum (PG) is a rare skin disease characterized by non-infective ulcers. Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP) is a nervous system disease characterized by progressive or recurrent muscle weakness and minor sensory problems. Both diseases are associated with systemic disorders. A 30 year old male patient with overlapping PG and CIDP on the background of chronic renal failure was reported here. Treatment with etanercept, an anti-TNF-α agent, improved PG manifestations but did not improve the neurological complaints and signs of CIDP.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]