[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 037-039
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Development of Acute Renal Failure and Disseminated Intravascular Coagulation After Snakebite
Arif YÜKSEL1, Erhan ERGİN2, Vatan BARIŞIK2
1İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir, TÜRKİYE
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir, TÜRKİYE
Keywords: Snakebite, disseminated intravascular coagulation, acute renal failure

Snakebite is an important cause of both morbidity and mortality especially in rural regions in summertimes. According to the intensity of the toxin, local and systemic complications may occur. Disseminated intravascular coagulation (DIC), which is a systemic complication may lead to release of tissue factors and subsequently cause serious results. One other complication of snakebite is acute renal failure and it mostly occurs due to prerenal reasons. Administration of antivenom is the most effective treatment strategy to prevent such complications. In this report we presented a 55 year old male patient with snakebite who developed acute renal failure and DIC.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]