[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 055-058
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Chronic Osteomyelitis in a Child and Treatment of Osteomyelitis Related Fracture with Llizarov Technique: Case Report
Oktay BELHAN1, Sancar SERBEST1, Sancar SERBEST1, Hanifi YILDIRIM2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Osteomyelitis, tibial fracture, treatment, Ilizarov method

The efficacy of the Ilizarov method in the management of the long bone defect is well established. There have been rare reports about the use of the Ilizarov method in the bone defect caused from childhood osteomyelitis. In this case, we present results of a patient with childhood chronic osteomyelitis with a fracture of the tibia who were treated with the Ilizarov method. The treatment protocol also included sequestrectomy and debridement, appropriate antibiotic therapy and Ilizarov method.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]