[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 141-146
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Alternative Methods in Quality Control of Veterinary Vaccine and Biological Materials
Göksel ERBAŞ, Osman KAYA
Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, TÜRKİYE
Keywords: Vaccine, alternative, experimental animals

Recent years, as a result of the alternative methods developed in quality control of veterinary vaccines and biological products, using less experimental animals, more effective outcomes has been provided. From these results, the quality of the vaccines and biological products were investigated better, and the number of experimental animals used ethically.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]