[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-014
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Effect of Nursing Education on Sleep and Quality of Life Among Pregnant Women with Gastroesophageal Reflux Disease
Emre YANIKKEREM1, Aynur SARUHAN2
1Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Manisa, TÜRKİYE
2Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, TÜRKİYE
Keywords: Gastroözofageal reflü, gebelik, yaşam kalitesi, uyku kalitesi

Objective: This study, which was planned population-based, randomized, and prospective, aims to evaluate the effect of education frequency and severity of gastro-oesophageal reflux disease (GERD) symptoms, on sleep and quality of life among pregnant women with (GERD).

Material and Methods: Eighty two pregnant women were randomly divided into two groups; experimental group had education intervention and written material about GERD symptoms management whereas the control group did not receive any intervention beyond standard prenatal care.

Results: In the first interview GERD was found in 97.6% of the experimental group and in 90.2% of the control group. In the final interview, GERD was reported by 63.4% of the experimental group versus 97.6% of the control group.

Conclusions: The results obtained from our research show that education for pregnant women for management of GERD symptoms was found to decrease symptom frequency and severity and improvement in quality of life and sleep quality.


[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]