[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2021, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar)
[ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Düzeltme
Anahtar Kelimeler: 065
Giriş
Aşağıda künyesi verilen makalede Mustafa Sinan AKTAĞ’ın ORCİD numarası yazar tarafından sehven yanlış verilmiş olup ORCİD numarasının 0000-0002-7206-5757 olması gerekmektedir.

Makale
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi

Başlık : Ratlarda Sisplatinden Kaynaklanan Nefrotoksisite Üzerine Rutinin İyileştirici Etkileri

Yazarlar : Fatih Mehmet KANDEMİR, Başak HANEDAN, Mustafa Sinan AKTAĞ, Sefa KÜÇÜKLER, Cüneyt ÇAĞLAYAN

Yıl : 2020
Cilt : 34
Sayı : 3
Sayfa Nu : 147-151

  • Başa Dön
  • Giriş
  • [ Başa Dön ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]