[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 4, Sayfa(lar) 229-234
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
65–85 YAŞ ARASINDAKİ YAŞLILARDA 10 HAFTALIK ANTRENMAN PROGRAMININ BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Erdal ZORBA1, Gönül İREZ BABAYİĞİT1, Özcan SAYGIN1, Gökhan İREZ1, Kürşat KARACABEY2
1Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Muğla – TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, fiziksel uygunluk, yürüyüş egzersizi
Özet
Bu araştırma, 10 haftalık antrenman programının yaşlıların fiziksel uygunluk parametrelerine etkisinin olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 12 sedanter erkek egzersiz grubunu, 15 sedanter erkek ise kontrol grubunu oluşturmuştur.

Tüm deneklerin (deney ve kontrol grubu) ön test olarak fiziksel uygunluk ölçümlerinden sırasıyla; yaş, vücut ağırlığı (kilo), boy, dinlenme kalp atımı, kan basıncı, pençe kuvveti, vital kapasite, esneklik (otur – eriş), vücut yağ yüzdeleri, BKI ve reaksiyon zamanları ölçümleri alındı. 10 hafta boyunca deney grubuna haftada 3 gün 30 dakika yürüyüş egzersizi ve 20 dak.kültür-fizik hareketlerini içeren bir egzersiz programı uygulandı. Çalışmadan bir hafta önce ve sonra her iki guruba da aynı testler tekrarlandı. Bütün değişkenlerin aritmetik ortalama, standart sapmaları belirlendi. Değişkenler arasında ilişki olup olmadığı paired t test analizi ile p<0.05 anlamlılık düzeyinde incelendi.

Egzersiz programına katılmayan kontrol grubunun ön ve son testinde fiziksel uygunluk ölçümlerinden hiç birinde istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmamıştır.

Deney grubunda ise, çalışmaya başlamadan önce, kontrol grubunun değerlerine benzerlik gösterirken, 10 haftalık süresince, haftada 3 gün uygulanan egzersiz programının sonucunda; vücut ağırlığı(t=4,05), vital kapasite (t= -2,43), esneklik (t=-2,32), reaksiyon zamanı sağ el ışık (t=3,49), sol el ışık (t=3,42) ve sağ el ses (t=3,73), sol el ses (t=3,27) ölçümlerinde istatistiksel olarak p< 0,05 seviyesinde anlamlı fark bulunmuştur. Diğer veriler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamasa da hepsinde belirli düzeyde düşüşler saptanmıştır.

Sonuç olarak, huzurevinde yaşayanlara yönelik yapılan bu çalışmaya göre: düzenli sportif uygulamalara katılan yaşlıların, fiziksel uygunluk ve bazı fizyolojik değerlerinde olumlu gelişmeler bulunmuştur. Bu sebeple yaşlılara yönelik uygun egzersiz programlarının sayısının çoğaltılması ile yaşlıların daha rahat günlük işlerini yapabileceği, yaşam kalitesini artırabilecekleri ve böylelikle yaşamdan daha fazla haz alacakları sonucuna varılabilir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Toplumumuzda yaşlı kişi sayısı doğal bir süreç olarak artış göstermektedir. Elbette yaşamın uzaması sevindirici bir gelişmedir. İdeal olan, uzayan yaşamın sağlıklı ve mutlu bir şekilde sürdürülmesidir. Yaşam kalitemizi arttırmak, kendimizi daha iyi hissetmek, günlük görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek, yaptığımız işlerden hoşlanmak, yaşamın sürpriz çıkışlarından kendimizi korumak içinde gereklidir1.

  Gerçekte yaşlılık ile ilgili sınırlar sadece kronolojik ve biyolojik değildir. Bazı kimselerde yaşlılık farklı etkenlere bağlı olarak daha erken oluşurken, bir diğerinde geç oluşabilir. Hatta aynı insanda yaşlanma bütün organlarda aynı anda olmaz. Bu sebeple yaşlılığı çabuklaştıracak zararlı etkenlerden ve yaşantılardan uzak olmak, sağlıklı ve kimseye muhtaç olmadan yaşlanma sürecini geçirmemizde etken olacaktır 2.

  İnsanların fizyolojik kapasitelerindeki düşüş ,biyolojik yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucudur. Yaşlılıkla birlikte çoğu biyolojik fonksiyonlarda zamanla hasarlar meydana gelir 3. Genellikle yaşlılıkla birlikte gelişen fonksiyonel kapasitedeki bu değişimler, kardiovasküler, solunum ve metabolik fonksiyonlarda düşüşe neden olur. Sinir sisteminin bilgiyi işleme kapasitesindeki değişim nedeniyle kuvvet ve dayanıklılıkta azalma görülür 4.Yaşlılıkla birlikte yaşanan bu durum sadece egzersiz performansını kötü yönde etkilemez aynı zamanda bireyin günlük rutin yaşam aktivitelerini de olumsuz yönde etkiler 5,6.

  Yaşlılıkla ilgili belirtilerin bazıların dışarıdan görmek mümkündür. Yaşlanmayı çevreye uyum göstermede azalma olarak karakterize edebiliriz. Bu azalma yaşlanma süreci içerinde hücrelerin devamlı ölmesi ile ilişkilidir7.Yaşlılık hareket sisteminde eklem, kemik ve kas yaşlanması, gönüllü faaliyetlerin giderek kaybı sonucunda hızla ilerler8.

  Düzenli sportif uygulamaların yaşlı bireylere faydaları ile ilgili bilgiler azımsanmayacak kadar fazladır ve toplum, ileri yaşlarda yapılan fiziksel egzersizin yaşam kalitelerini olumlu yönde etkileyeceğinin farkındadır9. Bütün yaşlardaki, insanlar için düzenli sporun faydaları görülmektedir. Bilinçli egzersiz uygulamaları kan basıncını düşürür, denge kaybedip düşme riskini ve yaralanma risklerini azaltır (kalça yada bilek kırılmaları), vücudun kas ve kemik kütlesi kaybını yavaşlatır, esneklik artar, denge ve hareket yeteneğini gelişir, ideal kilonun korunması sağlanır, uyku düzenini sağlar, kişiye gerginlik ve stresten uzaklaştırır, sağlık ve uzun bir yaşam sunar. 10,11,12,13.

  Kemiğin yapısı yerçekimi kuvvetiyle ve kas kasılmalarından dolayı dış kuvvetlerle korunur. Yürüyüş ve yavaş koşu gibi aktiviteler bisiklet ve yüzme gibi sporlardan, omurga ve kalça mineralini koruma açısından daha iyidir. En fazla önerilen program yürüyüştür. Çünkü daha güvenli olup yavaş koşu gibi kırık oluşabilme riski yoktur. Eklem rahatsızlığı olan kişiler de, jogging ve koşu yerine yürüyüş yapmalıdır; hızlı yürüyüş yeterli faydayı sağlamakla birlikte kayıp düşme riskini azaltır ve dizlere olan yükü hafifletir11. Egzersiz programları dayanıklılık, kuvvet, denge ve stretching aktivitelerini içermelidir. Dayanıklılık çalışmaları ( jogging, yürüyüş, yüzme, merdiven çıkma v.b.) haftada 3 ila 5 gün, 20-60 dakika ve kişinin fitnes durumuna göre maksimum kalp atımının %55-90 (220-yaş) ‘ı ile yapılmalıdır14,15. Yaşlılıkta akciğerlerin fonksiyonel kapasitesi orta şiddetteki bir yüklenmeyi rahatlıkla kaldırabilecek düzeydedir 16,17.

  Keysor JJ, Jette AMJ yaptıkları literatür tarama çalışmasında 1985 -2000 yılları arasında yapılan araştırmaların çoğunda ileriki yaşlarda egzersize başlayan bireylerin esneklik, kuvvet, vital kapasite, denge ve benzeri fiziksel uygunluk parametrelerinde gelişme olduğunu rapor etmişlerdir18.

  Yürüyüş çalışmaları günlük alışkanlıklar olarak düşünüldüğünde fiziksel kondisyonumuzun gelişmesinde büyük yarar sağlayacaktır. Yürüyüş egzersizleri ile kalp hastalığına yakalanma riski %50 azalır, kilo alma riski en aza düşer, kemikler güçlenerek osteoporoza yakalanma riskini azaltır, eklemlerin iyileşmesinde faydalı olur 19.

  Düzenli spor yapmak yaşamı boyunca kişiyi özgür kılar ve işlerini kendi başına yapabilmesini sağlar. Yaşlı bireyler yalnız yaşadıkları zaman bütün kişisel işlerini kendi başlarına yapmak zorunda kalırlar. Yaşlı bireyin birine bağımlı olmadığının kabul edilebilmesi için, kendisinin yardımsız banyosunu, giyinip soyunmasını, ulaşımını ( yatmaya gidip gelmesi, merdiven inip-çıkması) yürümesini yemek yemesini ve tuvalete gidip gelme işini bağımsız yapabilmesi gerekir. Bunlardan birinin kaybı uzun dönem bakım gerektirir 20. 85 yaş ve üzerinde ki kişilerin ve 75 yaş üzerindeki kişilerin %56 ‘sında, günlük aktivitelerini sağlıklı bir biçimde gerçekleştirememe söz konusudur 21.

  Yaşlı ve çok yaşlı kişiler için fiziksel aktivitenin önemi son 20 yıldır sistematik olarak çalışılmaktadır 22. Egzersizin önemi artık kabul edilir bir gerçektir. Yaşlılarda pozitif etkiler elde etmek için ne tipte ve ne kadar egzersiz yapılmalıdır. Egzersiz reçetesi, kişinin kardiovasküler ve muskuloskeletal durumuna ve isteklerine spesifik olmalıdır. Aerobik ve dirençli egzersizler kanıtlanmış yaraları olan, düşük maliyetli ve düşük riskli aktivitelerdir. Yürüme ve koşma gibi aerobik egzersizler, germe, dirençli egzersizler, uygun şiddet ve sürede ve ısınma ve soğuma egzersizleri ile beraber yapılırsa yaşlılarda, sağlığa pozitif katkıları vardır 19.

  Bu çalışmada; yaşlılar için uygun olan yürüyüş antrenman programının onların bazı fiziksel uygunluk parametrelerine etkisinin araştırılması hedeflenmiştir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  İstanbul da yaşayan 65-85 arasındaki 27 sedanter erkek; egzersiz grubu (n=12) ve kontrol grubu (n=15) bu çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Önce deneklerden kişisel bilgi formlarının doldurulması istenmiş, sağlıklı olduklarına dair bir sağlık formu da istenerek test yöneticisi tarafından bizzat değerlendirilmişlerdir.

  Bu neticeye göre sağlıklı bireyler rastgele yöntemle deney grubu ve kontrol grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. Tüm ölçümler Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu fizyoloji laboratuarından faydalanılarak alınmıştır. Bütün deneklerin (deney ve kontrol grubu) ön test olarak fiziksel uygunluk ölçümlerden sırasıyla; yaş, vücut boy ve vücut ağırlığı (0.1kg, 0.01cm hassaslıkta), dinlenme kalp atımı (say.dk), kan basıncı (mmHg), pençe, kuvveti (kg); Lafeyette Instrument Company tarafından üretilen 78.011 model el dinamometresiyle gerçekleştirildi. Pençe kuvveti, eldeki kaslara ek olarak ön kolda bulunan kasların bir fonksiyonudur. 8 ayrı kas birinci derecede çalışan ve sabitleyici olarak pençe kuvveti için eldeki diğer on bir kas kasılmadan yardımcı olarak çalışır, bu yüzden pençe kuvveti ölçümü ile kas kuvveti hakkında bir fikir ortaya çıkabilir21

  Lafeyette Instrument Company tarafından üretilen J00405 model spirometre kullanılarak vital kapasite belirlendi, esneklik; otur – eriş testi ile, vücut yağ yüzdeleri ve BKI (Tanita body fat analyzer) ölçümleri yapıldı22,23. Vücut kompozisyonu hakkında bilgi edinmede bir diğer laboratuar yöntemi olan çevre ölçümleri 5 bölgeden alınmıştır24.

  Deneklerin reaksiyon zamanlarını tespit etmek ve aralarında bir fark olup olmadığını araştırmak amacıyla görsel ve işitsel reaksiyon zamanı ölçümleri sağ ve sol el olmak üzere Newtest 1000 aleti ile yapılmıştır.İlk ölçümler yürüyüş egzersizine başlamadan bir hafta önce alındı 25. Deney grubuna 10 hafta boyunca, haftada 3 gün, 30 dakika yürüyüş egzersizi ve 20 dak. kültür-fizik hareketlerini içeren bir egzersiz programı uygulandı 26,27.

  Sub-maximal düzeyde bir yürüyüş temposu ayarlanmış olup, ACSM’ nin önerdiği protokol uygulandı (220-yaş). ACSM Amerikan spor hekimliği kolejinin önerdiği antrenman haftada 3-5 gün, 60-90% şiddet veya 50-85% VO2 max, ve 20-60 dk uzun süreli aerobik aktivitelerdir. Büyük kas grupları kullanılmalıdır. MaxVO2 de gelişim husule getiren en düşük antrenman düzeyi, maksimum kalp atım sayısı yedeğinin %60 ile (veya maxVO2 nin %50 ile) yapılan efor düzeyidir28.

  Çalışmaya başlamadan önce ilk beş dakika yerinde yapılan ısınma hareketleri ile geçirildi. 30 dakikalık yürüyüş egzersizinin sonunda 20 dakikalık üst vücuda ve alt ekstremitelere dayalı germe ve düşük şiddette yüklenmelere dayalı bazı izometrik çalışmaları içeren kültür-fizik egzersizleri uygulanmıştır.

  10 hafta sonunda her iki guruba da tekrar aynı testler uygulandı. Bütün değişkenlerin aritmetik ortalama, standart sapmaları alındı. Değişkenler arasında fark olup olmadığı Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi ile p<0.05, anlamlılık düzeyinde incelendi 25.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Bu çalışmanın amacı 65-85 yaş arası yaşlılarda 10 haftalık düzenli yürüyüş antrenman programının bazı fiziksel uygunluk özelliklerine etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaçla çalışmaya denek olarak toplam 27 erkek denek (N=15 kontrol grubu– N=12 deney deney grubu) katılmıştır.

  Bu çalışmada deneklerden çalışma öncesi ve sonrası alınan fizyolojik, skinfold ve çevre ölçümleri incelendiğinde aşağıdaki veriler elde edilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Çalışmaya katılan yaşlı bireylerin bazı fiziksel özellikleri


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Fiziksel Uygunluk ve Bazı Fizyolojik Ölçümler

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Yapılan araştırmaların da ışığı doğrultusunda, egzersizin önemi günden güne artmaktadır. Monoton yaşam şeklini seçen bireylerde çıkan bir takım sağlık ve psikolojik problemlerin çözümünde gerekli görülen spor aktivitelerinin önemi, yaşamın her alanında kendini göstermektedir.

  Sedanter yaşam tarzının insan hayatını olumsuz yönde etkilemesinden sonra ortaya çıkan fitness programlarında egzersiz, genellikle insan sağlığını ve fiziksel uygunluğunu koruyucu yönde olmuştur. Özellikle ileriki yaşlarda yapılan egzersizin faydaları azımsanmayacak kadar çoktur. Yaşlılar için en uygun egzersizlerden biride yürüyüştür 5.

  Egzersiz reaksiyon zamanını etkileyebilir. Welford (1980), fiziksel olarak sağlıklı bireylerin reaksiyon zamanlarının daha hızlı olduğunu bulunulmuştur 22 ve Lewitt ve Gotin (1971), egzersizi dakikada115 kalp atımıyla yapan bireylerin daha hızlı reaksiyon zamanına sahip olduğunu göstermişlerdir 26.

  Hunter, Thompson,&Adams (2001), yaşlılıkla birlikte reaksiyon zamanında görülen değişiklikleri ve reaksiyon zamanı, kuvvet ve fiziksel egzersiz arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Onarlın çalışma-sını Avustralya Sidneyde yaşayan 20-89 yaşları arası 270 sağlıklı kadın katılmıştır. Yaş ile fiziksel aktivite arasında negatif anlamlı bağ bulunmuştur. Fiziksel olarak aktif kadınlar ile aktif olmayanlar arasında anlamlı fark bulmuşlar ve egzersizle reaksiyon zamanında gelişme olduğu sonucuna varmışlardır 8.

  Bu çalışmada da düzenli yürüyüş egzersizine katılan erkek bireylerin reaksiyon zamanlarında artış meydana gelmiştir. Böylelikle yaşlılar için önerilen egzersizlerden biri olan yürüyüş egzersizinin faydalarından biri daha ortaya konulmuştur.

  6 aylık bir aerobik egzersizden sonra yürüyüş dayanıklılığında %30 bir artış gözlemlemişlerdir 14. Başka bir araştırmada, 8 haftalık bir aerobik egzersiz programını uygulayan 56-70 yaşlarındaki bireylerde VO2 max.(%11) da bir artış olduğu ortaya konulmuştur 27. Bu çalışmada da 10 haftalık haftada 3 kez 30 dakikalık yürüyüş egzersizine katılan erkek bireylerin vital kapasitelerinde gelişmeler gözlenmiştir.

  Yapılan başka bir araştırmada, 60-70 yaşları arasında ki erkek ve kadınlara 9-12 hafta uygulanan düşük şiddetli bir aerobik egzersizin sonucunda vücut kompozisyonunda ve yağ oranında değişiklikler ve azalmalar bulmuşlardır 15. Bu çalışmada da düşük şiddetli yürüyüş ezersizi ile çalışmaya katılan erkek bireylerin vücut yağ oranlarında azalmalar görülmüştür ve böylece yukarıdaki çalışma desteklenmiştir.

  Yapılan bir çalışmada; 16 hafta boyunca ortalama 70 yaşındaki 32 sedanter erkek bireyi kuvvet antrenmanına katlan, kardiyovasküler antrenmana katılan(yürüyüş), her iki çalışmaya birlikte katılan ve kontrol grup olarak 4 gruba ayrılmıştır. Her egzersiz sezonu, ısınma, kalp atımının %40 ile haftanın 3-5 günü yürüyüş egzersizini içermiştir.çalışma sonunda aktif bireylerde özellikle kardiyovasküler antrenmana katılan bireylerde esneklik gelişmiştir29. Bizim bu çalışmamızda da esneklikte gelişme görülmüştür.

  Çevre ölçümler, BKI, DKA, Sistolik ve Diastolik Basınç, değerlerinde olumlu gelişmeler olmasına rağmen ön test ve son test değerleri arasında anlamlı farklılığa rastlanmamıştır.

  Özellikle pasif bir yaşam süren yaşlı bireylerin düzenli egzersize teşvik edilmesi gerekmektedir. Birçok çalışmada egzersizin faydaları defalarca yinelenmiştir. Huzur evlerinin günlük programlarına yaşlılara uygun çeşitli egzersiz programlarını almaları pek çok yönden faydalı olacaktır. Bu egzersizlerden biri olan yürüyüş en fazla önerilen egzersizlerden biridir. Düzenli yürüyüş egzersizi 65-85 yaşlarındaki bireylerin bazı fiziksel uygunluk parametrelerinde olumlu etkiye neden olmuştur.

  Düzenli ve uzun süreli yapılan aktivitelerle daha iyi sonuçlar alınabilir. Bu çalışmada bizim değinemediğimiz denge ve koordinasyon gibi diğer fiziksel uygunluk özellikleriyle ilgili çalışmaları da diğer araştırmalar için de önerebiliriz.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Zorba, E. “Fiziksel Uygunluk”, Gençlik Basımevi, 2000; s:166,173,186-200 Ankara.

  2) Zorba, E. “Herkes İçin Spor ve Fiziksel Uygunluk”, Gençlik Basımevi, 1999; Ankara.

  3) Robert N. Butler, M.D., “Sports, Exercise, & Fitness for Senior CitizensExercise to Maintain Physical Fitness” Director, National Institute on Aging. www. aging and exercise.

  4) Fox, BF. Beden Eğitimi ve Sporun Fizyolojik Temelleri, Bağırgan Yayınevi. 1999; s.354.

  5) Kay AV, Exercise Programming For Older Adults , Aging and Fitness, Human Kinetics, 1995; p; 156.

  6) http://www.antiagingny.com/exercise_and_aging.htm

  7) Marc A. Rogers., William J. Evans, Changes In Skelatal Muscle With Aging: Effects of Exercise Training”. J.A.M.A. s;105 .

  8) Hunter, SK, Thompson, MW, Adams, RD. Reaction Time Strength, and Physical Activity in Women Aged 20-89 Years. Journal of Aging and Physical activity, 2001; 9, 32-42.

  9) Sharkey, B.J. “Physiology Of Fitness” Champaign, illionis Human Kinetics Book. 1990; p;147,153.

  10) Martın P.J. at all., “ Aerobıc Capacıty and Cognıtıve Performance in a Cross-Sectional Aging Study”, Medicine and Science in Sports and Exercise,Journal of ACSM. Page.1358.

  11) Shephard, R.J. “Physical Activity and Aging”. 2nd Ed. London: Croom Helm Publishing. 1987; p;196.

  12) Shephard, R.J. Aging and Exercise. In: Encyclopedia of Sports Medicine and Science, T.D.Fahey (Editor). Internet Society for Sport Science. 1998; http://sportsci.org. 7 March.

  13) Wosornu, D., et al. A comporison of the effects of strength and aerobic exercise training on exercise capacity and lipids after coronory artery bypass surgery, eurpean Heart Journal,1996; 17, 854-63.

  14) .http://.unm.edu/~lkravitz//Article%20folder/strengthflex.html.

  15) Astrand. PO. Physical Performance As a Function of Age, J.A.M.A. 1968; p;205, 275.

  16) Küçükoğlu, Selçuk.”Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite”, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Danışman: Hakan Gür,Y.Lisans Tezi, S;25.

  17) Zorba, E. Yaşam Boyu Spor. Marmara Basın-yayın, 2004; s:218,219, İstanbul.

  18) Keysor JJ, Jette AMJ. Have we oversold the benefit of late-life exercise? Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001 Jul;56(7):M412-23.

  19) Oktik N,Huzurevinde yaşam ve yaşam kalitesi Muğla Örneği. Muğla Üniversitesi yayınları 2004;52:32, p.89.

  20) Performans , Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt :3, sayı:1 , Ocak,1997; s.24

  21) George P., Rontoyannes, M.D, “Sixty-three years of competitive sport activity”, The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness.1992; vol.32. no.3.

  22) Welford, A.T. Choice reaction time: Basic concepts. In A.T. Weiford (Ed.), Reaction Times. Academiv Press, NewYork, 1980; pp. 73-128.

  23) Abdullah CİNDAŞ,Yaşlılarda Egzersiz Uygulaması-nın Genel İlkeleri Geriatri 2001; 4 (2):77–84

  24) Thomas,J.R., Nelson, J.K. Research Method in Physical activity. Human Kinetics Books Company illinoisis, 1990, p:130-136.

  25) Kemal Tamer; Sporda Fiziksel ve Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, Bağırgan Yayımevi, Ankara 2000.

  26) Levitt, S. And B. Gutin,Multiple choice reaction time and movement time during physical exertion. Research Quarterly 1971; 42:405-410.

  27) http://www.dcmsonline.org/jaxmedicine/2001journals/AugSept2001/sportscience.htm

  28) ACSM’s American College of Sports Medicine. The recommended quantitiy and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness in healthy adults. Med. Sci.Sports Exerc. 1990, 22, 265-274.

  29) Suominen, H., et al. Effects of 8 weeks of endurance training on skeletal muscle metabolism in 56-70 year-old sedentary men. European Journal of Applied Physiology, 1999,37, 173-80.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]