[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 5
Dergi Hakkında

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi; yılda üç sayı olarak yayınlanır. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi; veteriner alanında orijinal klinik ve deneysel araştırma yazılarını, olgu sunumlarını ve yayınlanmış yazılara ilişkin değerlendirmeleri içeren editöre mektupları ve davetli derlemeleri kabul eder.

Yazışma Adresi
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Fırat Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
23119 Elazığ
Tel: (0424) 212 2708
Faks: (0424) 237 9141
E-posta: editor@fusabil.org
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]