[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 1
Danışma Kurulu

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi

Dergiye katkıda bulunan Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Türkiye'deki diğer Üniversitelerin Veteriner Fakülteleri Öğretim Üyelerinden oluşan Danışmanlar Listesi derginin her basılan sayısında isim olarak duyurulmaktadır.

Yabancı Dil Danışmanı
Mehmet ÇALICIOĞLU

Biyoistatistik Danışmanı
Ülkü Gülcihan ŞİMŞEK
Mehmet Onur KAYA

Danışma Kurulu
Dergiye katkıda bulunan Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Türkiye'deki diğer üniversitelerin ilgili fakülteleri Öğretim üyelerinden oluşan Danışmanlar Listesi her yılın basılan son sayısında isim olarak duyurulmaktadır.

Uluslararası Danışma Kurulu
Jörg HARTUNG, GERMANY
Alexander V. SIROTKIN, SLOVAKIA
M. O. SMITH, USA

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]