[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 2
2 makale bulundu.
  • Kronik Hepatit B Hastalarında İnterlökin-6 ve İnterlökin-18 Düzeylerinin Araştırılması
         Müge ÖZGÜLER1, Handan AKBULUT2, Ayhan AKBULUT3
  • Kronik Hepatit B Hastalarında Karaciğer Histolojisini Öngörmede Noninvaziv Biyokimyasal Belirteçlerin Değerlendirilmesi
         Gülden ESER KARLIDAĞ, Ümran Şumeyse ERTÜRK
  •  

    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]