[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 137-143
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Jersey Irkı Sığırların Süt ve Döl Verim Özellikleri Üzerine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkileri
Murad GÜRSES1, Metin BAYRAKTAR2, Ülkü Gülcihan ŞİMŞEK2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Genetik Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Jersey, süt ve döl verim özellikleri, çevresel faktörler, sürü yönetimi

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de yetiştirilen Jersey ırkı sığırların süt ve döl verim özelliklerinin belirlenmesi ve bu özellikler üzerine bazı çevre faktörlerinin etkilerinin araştırılmasıdır. Bu amaçla, Karaköy Tarım İşletmesinde yetiştirilen Jersey ırkı sığırların verim kayıtları işletmenin sağım sistemine bağlı sürü yönetimi programından dijital olarak alınmıştır. Çalışma kapsamında toplam 303 baş sığırın 820 laktasyonuna ait toplam 1926 süt verim kaydı ile 365 baş sığırın 1021 buzağılama dönemine ait toplam 1382 döl verim kaydı kullanılmıştır.

En küçük kareler ortalamaları 100 günlük süt verimi için 1334.16±13.14 kg, 200 günlük süt verimi için 2591.17±22.76 kg, 305 günlük süt verimi için 3793.79±42.83 kg, ilk buzağılama yaşı için 836.524±5.471 gün, servis periyodu için 102.845±7.836 gün ve buzağılama aralığı için 369.800±2.053 gün olarak tespit edilmiştir.

100 ve 200 günlük süt verimine laktasyon sayısı, buzağılama yılı ve mevsiminin etkisi farklı düzeylerde önemli bulunmuştur (P<0.05, P<0.01 ve P<0.001). 305 günlük süt verimine ise yalnız buzağılama yılı ve laktasyon sayısı önemli düzeyde etkili olmuştur (P<0.01). Buzağılama yaşının incelenen tüm süt verim özellikleri üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur. İlk buzağılama yaşı üzerine buzağılama yılının etkisi önemli (P<0.001), buzağılama mevsiminin etkisi önemsiz olmuştur. Servis periyodu üzerine buzağılama mevsimi (P<0.001) ve laktasyon sayısının (P<0.05) etkisi önemli, buzağılama yaşı ve yılının etkisi önemsiz bulunmuştur. Buzağılama aralığı üzerine ise laktasyon sayısı, buzağılama yaşı ve yılı önemli düzeyde etkili olmuştur (P<0.001).


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]