[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 151-154
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Doğal Şartlarda Kuduz Bir İnekten Doğan Buzağıda Prenatal Enfeksiyonun Araştırılması
Metin GÜRÇAY1, Ahmet SAİT2, Turhan TURAN1
1Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü, Elazığ, TÜRKİYE
2Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, İstanbul, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kuduz virusu, doğum öncesi infeksiyon, buzağı

Kuduz virusu ensefalomiyelitise neden olan son derece nöyrotropik bir virusdur. Gebe on yaşındaki bir hoştayn inek durgunluk, böğürme, inkoordinasyon, dilin dışarı sarkması, kuyruk hareketlerinde azalma, salivasyon, kamburlaşma, aşırı duyarlılık, saldırganlık ve takiben felç gibi klinik belirtiler gösterdi. İnek bir ay öncesinden bir köpek tarafından ısırılmıştı. O ölü bir erkek dana doğdu. İnek doğumdan bir gün sonra öldü. İnek ve buzağının kafatası kemikleri açılarak beyinleri çıkartıldı. Klinik ve otopsi gözlemleri sadece kuduzdan şüphelendirdi. Beyinler kuduz yönünden teşhis laboratuvarında test edildi. İnekte kuduz hastalığı teşhisi yapıldı. Kuduz virusu, fare inokulasyonu ile izole edildi. Rabies virus antijenleri ve spesifik virus genleri flöresan antikor test (FAT) ve reverze transkription polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile belirlendi. Buzağının cerebellum ve cornu ammonislerinden yapılan FAT testinde negri cisimciklerine rastlanmadı. Buzağı tükrük bezi, lenf düğümleri, böbrek, kalp kası, akciğer, karaciğer, barsak, dalak, spinal cord ve beynin cornu ammonis ve cerebellum dokularından FAT, RT-PCR ve fare inokulasyonu yapıldı. Dokulardan kuduz virusu izole edilemedi. Kuduz virusu antijenleri ve spesifik virus genlerine rastlanmadı. İnekten elde edilen pozitif RT-PCR amplifikasyon ürününden kısmi dizin analizi yapıldı ve GenBank'da TR/EL/753/2009/cattle KM058759 kodu ile yayınlandı. RT- PCR amplifikasyon ürününün virus nükleoproteini N geni kısmi 0-510 bp dizin analizinin NCBI programında değerlendirilmesinde izolatın Rabies Virus (RABV) olduğu doğrulandı. RABV' nin filogenetik analizi belirlendi. Dizinin filogenetik analizi sonucuna göre, Türkiye ve Türkiye'nin Ortadoğuda bulunan komşu ülke izolat dizinleri ile identik olduğu belirlendi. Bu araştırma, kuduz inekten doğan bir buzağıda rabies virusunun, bulunmaması spesifik bir vakada, transplesantal bulaşmanın gözlenmediğini göstermektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]