[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 145-147
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Situs İnversus Totalisli Bir Hastada Laparoskopik Apendektomi: Olgu Sunumu
Ayşe ARDUÇOĞLU MERTER, Tuna BİLECİK, Burhan MAYIR, Uğur DOĞAN, Ümit KOÇ, Tahir ORUÇ
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Antalya, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Laparoskopik apendektomi, situs inversus totalis, akut apandisit

Laparoskopik apendektomi akut apandisit için standart bir prosedürdür. Situs inversus majör viseral organların ayna görüntüsünde yer değiştirdiği nadir bir anomalidir. Ondokuz yaşındaki bayan hasta, bir gün önce başlayan karın ağrısı ve bulantı şikayeti ile acil polikliniğine başvurdu. Hastanın değerlendirilmesi neticesinde; ayakta direkt batın grafisi ve ultrasonografi ile situs inversus totalis ve akut apandisit teşhisi konuldu. Hastaya laparoskopik apendektomi yapıldı. İntraoperatif ve postoperatif herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Situs inversus totalis olduğu bilinmeyen akut batınlı olgularda akut apandisit öncelikle akla gelmemekle birlikte görüntüleme araçlarının kullanılması ile doğru tanı konulabilir. Sol alt kadran ağrısı ile gelen ve akut batın tablosu nedeni açıklanamayan hastalarda görüntüleme yöntemleri mutlaka kullanılmalıdır. Situs inversus olgularında laparoskopik cerrahi, deneyimli cerrahlar tarafından güvenilir ve kolay olarak uygulanabilir bir yöntemdir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]