[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 149-151
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hipotenar Bölgede Guyon Kanalına Bası Yapan Dev Ganglion Kisti
Bünyamin ARI, Kadir ERTEM, Emre ERGEN, Özgür YILMAZ, Muhammed KÖROĞLU
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Malatya, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Hipotenar bölge, Guyon kanalı, ganglion kisti

Ganglion kistleri eklem ve tendon kılıfı üzerinde bunları fıtıklaşması ile oluşan kistik oluşumlardır. Ganglion kistleri en sık el bileği, el ve ayaklarda görülen yumuşak doku tümörleridir. Bulundukları yer ve kaynaklandıkları anatomik bölgelere göre intraosseöz, subperiostal ve yumuşak doku kistleri olarak adlandırılırlar. Tedavisinde, gözlem, aspirasyon, skleroterapi ve cerrahi eksizyon gibi yöntemler uygulanmaktadır. Cerrahi sonrası %13–40 oranında tekrarlama riski mevcuttur. Guyon kanalına bası yaparak ulnar sinir tuzak nöropatisi yapan hipotenar bölge ganglion kistleri ise sık görülmez. Bu çalışmadaki amacımız sağ el hipotenar yerleşimli ve ulnar sinir basısı bulguları veren dev ganglion kisti olgusunu sunmaktadır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]