[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-018
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Körpe Yulaf Hasılının Farklı Yöntemlerle Konserve Edilmesinin Koyunlarda Besin Maddelerinin Sindirilme Derecesi Üzerine Etkisi
Fuat GÜRDOĞAN
Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksekokulu, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Körpe yulaf hasılı, konservasyon, sindirilebilirlik, koyunlar

Araştırma, 4x4 Latin kare deneme düzeninde ve 6 aylık aynı canlı ağırlıkta 4 baş İvesi ırkı erkek toklu üzerinde yürütülmüştür. Araştırma grupları ise, konserve yöntemlerine göre belirlenmiştir. Buna göre yulaf hasıllarından, biçildiği gün yaş olarak silolanan Y grubunu, 24-48 saat toprak üstünde pörsütülerek silolanan Pt grubunu, HCl ile işlenmiş samanla karılarak (%20 saman + %80 yaş hasıl) silolanan Y+S grubunu ve toprak üstünde kurutulan Kt grubunu oluşturmuştur. Kuru madde, ham kül, organik madde, ham selüloz, ham protein, ham yağ ve azotsuz öz maddenin sindirilme dereceleri, en yüksek değere HCl ile işlenmiş samanla karılarak yapılmış silaj grubunda ulaşırken, bunu sırasıyla Pt ve Y grupları izlemiştir (P<0.05). Tarlada kurutulan hasıl grubunun ise, en düşük sindirilme derecesine sahip olduğu tespit edilmiştir (P<0.05). Bu çalışmada, körpe yulaf hasılının 4 farklı yöntemle konserve edilmesinin koyunlarda besin maddelerinin sindirilme derecesi üzerine olan etkilerinin ortaya konması amaçlanmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]