[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 1, Sayfa(lar) 019-021
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Türkiye'nin Bitlis Yöresinde İnsanlara Tutunan Kene Türlerinin Belirlenmesine Yönelik Ön Bir Çalışma
Mehmet Fatih AYDIN
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Karaman, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kene, insan, Bitlis, Türkiye

Bu çalışma 2009 yılı Mayıs ve Ağustos ayları arasında Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesindeki Bitlis Devlet Hastanesinin Acil Servisine kene tutunma şikâyetiyle başvuran 91 hastadan çıkartılan kene türlerini rapor etmektedir. Keneler hastalardan acil serviste çıkartılmış ve % 70'lik etanol içeren tüplerde saklanmıştır. Kenelerin stereo mikroskop altında morfolojik özelliklerine göre tür teşhisleri yapılmıştır. İnceleme sonucu belirlenen dokuz kene türü şu şekildedir: Rhipicephalus bursa (18/91), Dermacentor marginatus (15/91), Hyalomma anatolicum (12/91), Hyalomma aegyptium (9/91), Haemaphysalis sulcata (9/91), Hyalomma marginatum (6/91), Hyalomma excavatum (6/91), Rhipicephalus sanguineus group (6/91), Haemaphysalis spp. (3/91) ve Hyalomma rufipes (1/91). Buna ek olarak iki Rhipicephalus sp. nimfi ve dört Hyalomma sp. nimfi belirlenmiştir. Bu sonuçlar Bitlis yöresinde insanları enfeste eden kene türleri ile için ilk bilgileri sağlamaktadır. Türkiye'de ve dünya çapında, insanlar ile evcil ve vahşi hayvanları enfeste eden kene türlerinin belirlenmesine yönelik ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]