[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 149-153
[ English ] [ PDF ]
SAĞLIKLI VE İSHALLİ NEONATAL BUZAĞILARDA KARACİĞER DOKUSU VE KAN SERUMU BETA KAROTEN VE VİTAMİN A MİKTARLARI İLE SERUM PROTEİN FRAKSİYONLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: II. SERUM PROTEİN FRAKSİYONLARI
Abdullah GAZİOĞLU1, Yusuf GÜL2
1Fırat Üniversitesi Bingöl Meslek Yüksekokulu Bingöl / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Buzağı, protein, elektroforez.

Bu çalışmada; sağlıklı ve ishalli neonatal buzağılarda serum total protein ve protein fraksiyonları düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmada, yaşları 3-28 gün arasında değişen, 20 adet sağlıklı ve 40 adet ishalli olmak üzere toplam 60 adet neonatal buzağı kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan tüm buzağıların sistemik ve klinik muayeneleri yapıldıktan sonra laboratuvar muayeneleri için kan örnekleri alınmıştır.

Sağlıklı ve ishalli buzağıların total protein ve gama globülinin gr ve % olarak ve albüminin % olarak ortalama değerleri arasındaki farkların p<0.001 güven eşiğinde, a1-globülinin gr olarak ve A/G oranının ortalama değerleri arasındaki farkların ise p<0.01 güven eşiğinde önemli olduğu belirlenmiştir.

Sonuç olarak; ishal olaylarının etiyoloji ve prognozlarının tayininde klinik (vücut ısısı, kalp ve solunum sayısı) ve hematolojik bulguların (mikrohematokrit değer, total lökosit sayısı, eritrosit sayısı ve hemoglobin miktarı) yanında, özellikle total protein, albümin ve γ-globülin düzeyleri ile a1-globülin ve A/G oranının belirlenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]