[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
2002, Cilt 16, Sayı 2
YENİ ZELANDA TAVŞANLARINDA ÜÇÜNCÜ GÖZ KAPAĞI (PALPEBRAE TERTİA) ÜZERİNDE HİSTOLOJİK ARAŞTIRMALAR
İ. Hakkı NUR, Güler ÜNAL
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İNSAN VE ÇEŞİTLİ HAYVAN TÜRLERİNİN SERUM LİPOPROTEİNLERİNİN VERTİKAL AGAROZ JEL ELEKTROFOREZ İLE SEPARASYONU
Tülay İLERİ, Tayfun GÜLDÜR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SAĞLIKLI VE İSHALLİ NEONATAL BUZAĞILARDA KARACİĞER DOKUSU VE KAN SERUMU BETA KAROTEN VE VİTAMİN A MİKTARLARI İLE SERUM PROTEİN FRAKSİYONLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: I. KAN SERUMU VE KARACİĞER DOKUSU VİTAMİN A VE b-KAROTEN DÜZEYLERİ
Abdullah GAZİOĞLU, Yusuf GÜL
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SAĞLIKLI VE İSHALLİ NEONATAL BUZAĞILARDA KARACİĞER DOKUSU VE KAN SERUMU BETA KAROTEN VE VİTAMİN A MİKTARLARI İLE SERUM PROTEİN FRAKSİYONLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: II. SERUM PROTEİN FRAKSİYONLARI
Abdullah GAZİOĞLU, Yusuf GÜL
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KÖPEKLERDE DENEYSEL TİBİA DEFEKTLERİNİN ONARIMINDA SİRKÜLER EKSTERNAL FİKSATÖRÜ KULLANILARAK YAPILAN KEMİK KAYDIRMA TEKNİĞİ UYGULAMASI
Mustafa KÖM, Sait BULUT
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

RETENSİYO SEKUNDİNARUMLU İNEKLERDE POSTPARTUM 15. GÜNDE KULLANILAN GnRH’NIN FERTİLİTE ÜZERİNE ETKİSİ
Yaşar AKAR, Ali Mükremin APAYDIN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KAYSERİ YÖRESİNDE BAZI YIRTICI KUŞLARDA SABİN-FELDMAN BOYA TESTİ İLE TOXOPLASMA GONDİİ (NİCOLLE VE MANCEAUX, 1908) SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Abdullah İNCİ, Cahit BABÜR, Yücel ÇAM, Anıl İÇA
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KAYSERİ YÖRESİNDE TEK TIRNAKLILARDA (AT, EŞEK VE KATIR) TOXOPLASMA GONDİİ (NİCOLLE VE MANCEAUX, 1908) VE LİSTERİA MONOCYTOGENES’İN SEROPREVALANSI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
Abdullah İNCİ, Cahit BABÜR,Nejat AYDIN,Yücel ÇAM
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ VE ÇEVRESİNDEKİ SIĞIR VE KOYUNLARIN KAN SERUMU, İDRAR, KEMİK VE DİŞLERİNDEKİ FLOR DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Hakan KEÇECİ, Haydar ÖZDEMİR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SIĞIRLARDA ÜRİNER SİSTEMİN NORMAL VE HASTALIKLI YAPILARININ ULTRASONOGRAFİK İNCELENMESİ
M. Cengiz HAN, İbrahim CANPOLAT
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KOBAYLARDA OVARYUMLARIN POSTNATAL GELİŞİMİ ÜZERİNDE IŞIK MİKROSKOPİK İNCELEMELER
Derviş ÖZDEMİR, Gürsel DİNÇ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

FASCİOLİOSİSLİ KOYUNLARIN ARGİNAZ ENZİM AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE KARACİĞER DOKU ARGİNAZININ BAZI BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Fulya BENZER, Sema TEMİZER OZAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

HORMONLARLA LAKTASYONU UYARILAN İNEKLERDEN ELDE EDİLEN SÜTLERİN MİKTAR VE BİLEŞİMLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMA
Hüseyin TİMURKAN, Halis ÖCAL, Muhterem AYDIN, Ali RİŞVANLI
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SANSAR (Martes foina) İSKELET SİSTEMİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR. I. OSSA MEMBRI THORACICI
Ömer ATALAR, Meryem KARAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SANSAR (Martes foina) İSKELET SİSTEMİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR. II. OSSA MEMBRİ PELVİNİ
Ömer ATALAR, Derviş ÖZDEMİR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KÖPEKLERDE PYOMETRA KOMPLEKS
Yaşar AKAR, Hamit YILDIZ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

BEYİNDEKİ SİNİR HÜCRELERİNİN DİLİ: ZAMANSAL ATEŞLEME PATERNLERİ
Ramazan BAL
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]