[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
2003, Cilt 17, Sayı 1
KOYUNLARDA ÜRİNER SİSTEMİN NORMAL VE HASTALIKLI YAPILARININ ULTRASONOGRAFİK İNCELENMESİ
M. Cengiz HAN, İbrahim CANPOLAT
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KARS İLİNDE ÇİĞ SÜTLERDEN Listeria monocytogenes İZOLASYONU
Özkan ASLANTAŞ, Pınar YILDIZ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

POSTNATAL DÖNEMDE KOBAY OVARYUMLARI ÜZERİNDE ELEKTRON MİKROSKOBİK BİR ÇALIŞMA
Derviş ÖZDEMİR, Gürsel DİNÇ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

DÖL TUTMAYAN İNEKLERDE BOVİNE HERPESVİRUS 1 İNFEKSİYONLARININ SIKLIĞI
Hakan BULUT, Ali RİŞVANLI, Şükrü TONBAK, İrem GÜLAÇTI, A. Kürşat AZKUR, Yusuf BOLAT
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İNSAN VE BAZI EVCİL HAYVAN TÜRLERİNİN SERUM ß+PRE- ß LİPOPROTEİNLERİNİN HEPARİN/MnCl2 PRESİPİTASYON METODU İLE KARŞILAŞTIRMALI İZOLASYONLARI
Tülay İLERİ, Tayfun GÜLDÜR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SİNCAP (Sciurus vulgaris) İSKELET SİSTEMİ ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ARAŞTIRMALAR I. OSSA MEMBRİ THORACİCİ
Meryem KARAN, Ömer ATALAR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ BÖLGESİ KOYUNLARINDA GÖRÜLEN AYAK HASTALIKLARININ KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Aydın SAĞLIYAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

RATLARDA LEVAMİZOL’ÜN GEBE KALMA ORANI, YAVRU SAYISI, CİNSİYETİ, YAŞAMA ORANI VE LAKTASYON SÜRESİNE ETKİSİ
Ali RİŞVANLI, Muhterem AYDIN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KAYSERİ İLİNDE SATIŞA SUNULAN SIĞIR KIYMALARININ MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ
Zafer GÖNÜLALAN, Ali KÖSE
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

FIRAT ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ KLİNİĞİNE 1992-2001 YILLARINDA GETİRİLEN KANATLILARDA BELİRLENEN ŞİRURJİKAL LEZYONLARIN TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ
İbrahim CANPOLAT, Sami ÜNSALDI
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

RANDOM AMPLIFIED POLYMORPHIC DNA (RAPD) YÖNTEMİYLE SIĞIR, KOYUN, KEÇİ VE YABANİ DOMUZ ETİNİN AYIRT EDİLMESİ
İrfan İLHAK, Ali ARSLAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

LAKTASYONDAKİ SUBKLİNİK VE KLİNİK MASTİTİSLİ SÜTÇÜ İNEKLERDE LİNCOMYCİN - NEOMYCİN KOMBİNASYONUYLA MEME İÇİ TEDAVİNİN ETKİNLİĞİ
Atilla YILDIZ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KOYUN VE KEÇİLERDE BÖBREK HİDATİDOZİSİNİN İNSİDENS VE PATOLOJİSİ
İhsan YAMAN, Hayati YÜKSEL
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SIĞIR VEBASI VİRUSU RBOK AŞI SUŞU NÜKLEOPROTEİN VE MATRİKS
Aykut ÖZDARENDELİ, Şükrü TONBAK,AZKUR, Hakan BULUT,İrem GÜLAÇTI, Yusuf BOLAT
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SIĞIR VEBASI VİRUSU RBOK AŞI SUŞU NÜKLEOPROTEİN (NP) GENİNİN AÇIKLANMASI
Şükrü TONBAK, Aykut ÖZDARENDELİ, Yusuf BOLAT
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]