[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 77-80
[ Turkish ] [ PDF ]
In Vitro Transcription of the Matrix and Nucleoprotein Gene of Rinderpest Virus (RPV) Vaccine Strain
Aykut ÖZDARENDELİ1, Şükrü TONBAK2,AZKUR2, Hakan BULUT2,İrem GÜLAÇTI2, Yusuf BOLAT2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE.
Keywords: Rinderpest, matrix and nucleoprotein genes, transcription

In this study, in vitro transcription assay was performed using DNA templates for matrix (M) gene and nucleoprotein (NP) gene of rinderpest (RPV) RBOK vaccine strain. All kind of in vitro transcription of DNA into RNA is carried out with bacteriophage-encoded DNA-dependent RNA polymerases. The RNA polymerases recognise the spesific DNA region called promotor to transcribe of DNA into RNA. Thus, it was cloned both M and NP genes of RPV RBOK vaccine strain into pCI-neo and pGEM -3Zf (-) were cloned using vector containing T7 promotor site. After in vitro trancription assay, the RNA transcripts were obtained and visuliazed on agorose gel.

[ Turkish ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]