[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 77-80
[ English ] [ PDF ]
SIĞIR VEBASI VİRUSU RBOK AŞI SUŞU NÜKLEOPROTEİN VE MATRİKS
Aykut ÖZDARENDELİ1, Şükrü TONBAK2,AZKUR2, Hakan BULUT2,İrem GÜLAÇTI2, Yusuf BOLAT2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE.
Anahtar Kelimeler: Sığır vebası, matriks ve nükleoprotein genleri, transkripsiyon.

Bu çalışmada, sığır vebası (SV) virusu RBOK aşı suşu nükleoprotein (NP) ve matriks (M) genlerinin kalıp olarak kullanılması ile in vitro transkripsiyon deneyi yapıldı. DNA’yı RNA’ya çeviren in vitro transkripsiyonun bütün çeşitleri bakteriyofaj tarafından kodlanan DNA’ya bağımlı RNA polimeraz tarafından yapılmaktadır. RNA polimeraz DNA’dan RNA yapan özgül DNA bölgesi olarak adlandırılan promotor bölgesini tanımaktadır. Bu çalışmada, SV virusu RBOK aşı suşunun hem M hemde NP genleri, T7 promotor bölgesi içeren pCI-neo ve pGEM-3Zf (-) vektörlerinde klonlandı. In vitro transkripsiyon deneyinden sonra agoroz jelde görülebilen RNA transkriptleri elde edildi.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]