[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 35-38
[ English ] [ PDF ]
SİNCAP (Sciurus vulgaris) İSKELET SİSTEMİ ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ARAŞTIRMALAR I. OSSA MEMBRİ THORACİCİ
Meryem KARAN, Ömer ATALAR
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sciurus vulgaris, sincap, ossa membri thoracici.

Çalışmada, 3 adet erişkin erkek sincap kullanıldı ve ön bacak kemiklerinin incelenmesi amaçlandı.

Fossa supraspinata’nın fossa infraspinata’dan daha geniş olduğu tespit edildi. Processus hamatus ve processus suprahamatus mevcuttu. Processus coracoideus, çengel şeklinde kıvrılarak medial’e doğru kıvrılmıştı.

Tuberositas deltoidea, crista halinde idi. Epicondylus medialis üzerinde, foramen supracondylare mevcuttu. Crista supracondylaris lateralis oldukça iyi gelişmişti.

Radius ile ulna arasında proximal’de ve distal’de eklem oluşmaktaydı. Ulna, radius’tan daha kalın bir kemikti. Ön ayakta, 4 adet parmak bulunmaktaydı.

Sonuç olarak, sincap’ın ön bacak kemiklerinin büyük ölçüde rodentia’lara benzerlik gösterdiği tespit edildi.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]