[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
2003, Cilt 17, Sayı 3
SİNCAP (Sciurus vulgaris) İSKELET SİSTEMİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR II. OSSA MEMBRİ PELVİNİ
Derviş ÖZDEMİR, Ömer ATALAR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ VE ÇEVRESİNDE SIĞIRLARDA GÖRÜLEN AYAK HASTALIKLARININ İNSİDANSI ÜZERİNE GÖZLEMLER
İbrahim CANPOLAT, Sait BULUT
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

YARI ENTANSİF ŞARTLARDA SAKIZ X AKKARAMAN MELEZ(F1 ve G1) KOYUNLARDA DÖL VE SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ
Fikret ESEN , Gökçe AY
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SIĞIR VEBASI VİRUSU RBOK AŞI SUŞU MATRİKS GENİNİN AÇIKLANMASI
Ahmet Kürşat AZKUR, Mehmet Ziya DOYMAZ, Yusuf BOLAT
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KOYUN KARACİĞER DOKU ARGİNAZININ GUANİDİN VE BAZI AMİNO ASİTLER TARAFINDAN İNHİBİSYONU VE İNHİBİSYONUN KİNETİĞİ
Fulya BENZER, Sema TEMİZER OZAN, Seval YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SAFKAN ARAP KISRAKLARDA ÖSTRÜSTE HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN (HCG) KULLANILMASININ OVULASYON VE GEBELİK ORANLARINA ETKİSİ
Hayrettin ÇETİN, Ömer KORKMAZ, M. Osman ATLI
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

FARELERDE PAPİLLA FUNGİFORMİSLERİN POSTNATAL GELİŞİMİ ÜZERİNE IŞIK VE TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBİK (SEM) İNCELEMELER
Burhan TOPRAK, Sadık YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ–KEBAN İLÇESİ KARAMAĞRA FLORİT–MOLİBDENİT OLUŞUKLARI ÇEVRESİNDEKİ SU VE TOPRAK ÖRNEKLERİNİN FLOR DÜZEYLERİ
Haydar ÖZDEMİR, Hakan KEÇECİ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KOÇLARDA SPERMA KALİTESİ ÜZERİNE KASİÇİ VİTAMİN C UYGULAMALARININ ETKİSİ
Mustafa SÖNMEZ, Eşref DEMİRCİ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SIĞIRLARDA ROTAVİRUS ENFEKSİYONUNUN EPİDEMİYOLOJİSİNDE GEBELİĞİN ROLÜ
Kezban CAN ŞAHNA, Feray ALKAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KUZULARDA GÖZYAŞI SEKRESYONUNUN İPLİK TESTİ İLE KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Halil Selçuk BİRİCİK, Halit OĞUZ, Mustafa KÖSE
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

YENİ DOĞAN KUZULARDA ARTERİYEL OKSİJEN SATURASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE BELİRLENMESİ
Halil Selçuk BİRİCİK, İbrahim ÇİMTAY, Hayrettin ÇETİN, Süleyman GANİDAĞLI, Nihat ŞINDAK
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SAFKAN ARAP KISRAKLARDA EMBRİYONİK VE ERKEN FÖTAL ÖLÜMLERİN ULTRASONOGRAFİ İLE TESPİTİ
Hayrettin ÇETİN, M. Osman ATLI, Abuzer K. ZONTURLU, Ömer KORKMAZ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İNEKLERDE DÖL TUTMAMA PROBLEMİ İLE FASCİOLA HEPATİCA ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sami ŞİMŞEK, Ergün KÖROĞLU, Ali RİŞVANLI
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KABUKLU SU ÜRÜNÜ TOKSİNLERİ
Ali BİLGİLİ, Sadık KÜÇÜKGÜNAY
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]